SENTUHAN ALUMNI PERLU DIBANGUNKAN - NAIB CANSELOR UUM

UUM 1

UUM Online, Sintok - Alumni adalah ‘Duta Universiti’, maka agenda utama setiap universiti adalah untuk memastikan hubungan yang berterusan secara strategik bersama-sama alumni.

Oleh itu, Naib Canselor Universiti Utara Malaysia (UUM), Prof. Dr. Haim Hilman Abdullah berkata, amatlah wajar untuk semua Universiti Awam (UA) bersatu hati sebagai sebuah keluarga dan mempunyai roh yang sama dalam menguruskan alumni, serta mempunyai pengoperasian amalan terbaik sebagai tanda aras kepada semua universiti.

Baca lanjut: https://uumalumni.my/index.php/en/news-2/alumninews/item/556-sentuhan-alumni-perlu-di-bangunkan-naib-canselor-uum

"??????????? ??? ???? ????????? ??? ??????"
#AlumniUUM #AlumniReunite

Ikuti Kami :
Hotline: mywa.link/mlsoj9y8
Channel Telegram : https://t.me/alumniUUM
Facebook Rasmi : https://www.facebook.com/PusatAlumniUUM
Kemaskini AMIS: www.uumalumni.my

 Sumber : UUMALUMNI.MY

Oleh: Samsudin Oli Mohamed

Gambar oleh: Shamsaimi Ezil

© 2020 - Alumni Development Centre. Universiti Sains Malaysia