Alumni Ambassador

PTJ WAKIL TETAP ALUMNI (ALUMNI AMBASSADOR) NOMBOR TELEFON EMEL
KAMPUS INDUK 
Pusat Pengajian Perumahan, Bangunan dan Perancangan Dr. Hazril Sherney Bin Bashier 04-6535924 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Teknologi Industri Dr. Muaz Bin Mohd Zaini Makhtar 06-6536405 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Sains Farmasi Dr. Amirah Binti Mohd Gazzali 04-6532206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Dr. Al-Amin Bin Mydin 04-6532566 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Pengurusan Dr. Marini Nurbanum Binti Mohamad 04-6535342 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Sains Kajihayat Dr. Ahmad Bukhary Bin Ahmad Khair 04-6536664 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Dr. Yuvaraj a/l Ganesan 04-6535296 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Komunikasi Dr. Suriati Binti Saad 04-6535152 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Seni Encik Halimi Bin Mohamed Noh 04-6532333  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan Encik Wan Azri Bin Wan Hamid 04-6533153 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Profesor Madya Dr. Muhamad Hasrul Bin Zakariah 04-6536033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Profesor Dr. Intan Hashimah Binti Mohd Hashim 04-6532720 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Sains Kimia Profesor Madya Dr. Oo Chuan Wei 04-6534049 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Sains Matematik Dr. Maisarah Binti Hj Mohd 04-6534488 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Sains Fizik Profesor Madya Dr. Lim Hwee San 04-6535125 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Teknologi Pengajaran Multimedia Dr. Nurullizam Binti Jamiat 04-6535229 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi Encik Md Badro Hishan Bin Ibrahim 04-6532131 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dewan Budaya Puan Andy Siti Nurhidayah Binti Rahim 04-6533487 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Institut Pengajian Siswazah Profesor Madya Dr.Tay Guan Seng 04-6534882 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat IPv6 Termaju Negara (NAV6) Profesor Madya Dr. Selvakumar a/l Manickam 04-6534395 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam  Dr. Azreen Hamiza Binti Abdul Aziz 04-6533634 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Kajian Samudera & Pantai   Dr. Annette a/p Jaya Ram 04-6532750 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pendidikan Dan Latihan Tenaga Boleh Baharu, Kecekapan Tenaga Dan Teknologi Hijau Encik Syafiq Saifullah Bin Azmi 04-6536707 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Dr. Nasha Bin Rodziadi Khaw 04-6536209 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Penyelidikan Dadah dan Ubat-Ubatan Dr. Norsyifa Binti Harun 04-6535255 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Penyelidikan Dasar dan Kajian Antarabangsa Dr. Sazlina Binti Md Salleh 04-6534539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Penyelidikan Wanita Dan Gender Puan Hasniza Binti Mohamad Hassan 04-6533433 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Racun Negara Encik Halilol Rahman Bin Mohamed Khan 04-6532089 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Usahasama Kecemerlangan Rekabentuk Mikroelektronik Cik Sofiyah Binti Sal Hamid 04-6535622 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Sukan Dan Rekreasi Encik Mohd Rodzuan Bin Yahya 04-6532311 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Penerbit Encik Mohd Zaidi Bin Abdullah 04-6534424 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Inovasi dan Perundingan Encik Khairul Syahmi Bin Brahim 04-6536563 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Penyelidikan Biokimia Analisis Encik Irwan Effendy Bin Md Nor 04-6536801 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pejabat Perundangan Universiti  Encik Khairudin Bin Zainol 04-6536604 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Sejahtera (Pusat Perubatan Dan Pergigian) Puan Azima Binti Hassan 04-6534595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Biologi Kimia Dr. Veera Singham a/l Genasan 04-6535534 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Mobiliti Dan Kolaborasi Antarabangsa   Puan Fadzilla Binti Bosman 04-6532777 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Kajian Kelestarian Global Dr. Hamoon Khelghat-Doost 04-6536655 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Kepakaran Serantau Puan Kamsiah Binti Kamarudin 04-6536283 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Perancangan Institusi dan Strategik Cik Tan Chin Chin 04-6532459 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Islam Encik Iswandi Bin Abdul Mokmin @ Mohd Amin 04-6533748 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh Cik Nor Rafizah Binti Md Zain 04-6533882 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bahagian Akademik dan Antarabangsa Puan Norwahida Azwa Binti Abdul Halim 04-6533126 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik Dr. Quah Hock Jin 04-6535682 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara Dr. Mahiswaran a/l Selvanathan 04-6535766 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Institut Penyelidikan Perubatan Molekul Dr. Chew Ai Lan 04-6534836 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Encik Asif Bin Abdul Rahim 04-6535149 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Sains Komputer Dr. Wan Mohd Nazmee Bin Wan Zainon 04-6534638 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dr. Azleena Mohd Kassim 04-6533612 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Media dan Perhubungan Awam Encik Hafiz Meah Bin Ghouse Meah 04-6536493 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Puan Marziana Binti Mohamed Alias 04-6536491 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KAMPUS KEJURUTERAAN
Pusat Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik Encik Mohd Nadzri Bin Mamat 04-5995801 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan dan Sumber Mineral Dr. Khairul Anuar Bin Shariff 04-5996129 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Kejuruteraan Aeroangkasa Dr. Ho Hann Woei 04-5995870 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia Profesor Madya Dr. Suzylawati Binti Ismail 04-5996458 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam Profesor Madya Dr. Mohd Ashraf Bin Mohd Ismail 04-5996224 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Kejuruteraan Mekanik Dr. Hasnida Binti Ab Samat 04-5996323 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar Encik Mohd Fazly Bin Yusof 04-5995467 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Desasiswa Jaya Lembaran Utama Puan Hasliza Binti Mat Saad 04-5996119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
KAMPUS KESIHATAN
Pusat Pengajian Sains Pergigian Profesor Madya Dr. Wan Muhamad Amir Bin W Ahmad 09-7675884 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Sains Kesihatan Profesor Madya Dr. Hermizi Binti Hapidin 09-7677634 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pusat Pengajian Sains Perubatan Dr. Wan Faiziah Binti Wan Abdul Rahman 09-7676193 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Institut Perubatan & Pergigian Termaju Dr. Ooi Jer Ping 04-5622027 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2020 - Alumni Development Centre. Universiti Sains Malaysia