HEBAT Development Centre

(Laman Web Rasmi HDC)

PERANAN HDC 

WHISTLE BLOWER

Bertindak sebagai penyalur maklumat kepada Pengurusan Tertinggi Universiti

CHANGE AGENT

Bertindak sebagai agen perubahan melalui inisiatif dan program yang direka khusus kepada pelajar melalui 4 sektor

ADVANTAGE CUSTODIAN

Bertindak membantu universiti dalam meminimumkan risiko pengurusan aktiviti pelajar

FACILITATOR

Bertindak memberi bimbingan kepada pelajar dalam semua Agenda dan Inisiatif HEBAT

AKTIVITI PELAJAR

Memberi hak pengupayaan kepada pelajar dalam aktiviti pembangunan pelajar dan pelaksanaan aktiviti kewangan pelajar secara dalam talian -tanpa tunai (cashless)

© 2020 - Alumni Development Centre. Universiti Sains Malaysia