WAKIL ALUMNI HADIR SEBAGAI STAGE PARTY SEMPENA KONVOKESYEN KE-60 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)

 WhatsApp Image 2023 01 06 at 11.55.16 AM

 Prof. Madya Dr Azriani Ab Rahman
M. Community Medicine '07

Upacara Konvokesyen-60 USM telah berlangsung dari 3 Disember hingga 14 Disember 2022. Semasa upacara Konvokesyen tersebut pihak Persatuan Alumni USM (PAUSM) telah menjemput beberapa orang wakil Alumni bagi menyertai stage party mengikut pecahan sidang yang telah ditetapkan.

WhatsApp Image 2023 01 06 at 11.43.42 AM WhatsApp Image 2023 01 06 at 11.43.41 AM 1 WhatsApp Image 2023 01 06 at 11.48.26 AM

YBhg Dato' Haji Azhar Anuar
B. Tech '95

YBhg Dato' Taizoon Hyder Tyebkhan
B. Mgmt '93

Puan Sivaneswari A/P Muniandy
B.A. ' 11

Pada Konvokesyen ke-60 ini, seramai 7 orang wakil alumni telah dijemput untuk menyertai perarakan stage party. Turut hadir pada sidang pertama adalah Presiden PAUSM, YBrs Dr. Mohamed Maliki Mohamed Rapiee.

WhatsApp Image 2023 01 06 at 11.43.42 AM WhatsApp Image 2023 01 06 at 11.48.27 AM WhatsApp Image 2023 01 06 at 11.48.26 AM

YBhg Prof. Dato' Jafri Malin Abdullah
PhD. (Medicine) '86

YB Encik Manndzri Nasib
B. Mgmt '03

Encik Kumanan A/L Kandasamy
MPA '14

Bagi pihak Pusat Pembangunan Alumni (PPA) kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada wakil Alumni di atas kerjasama dan sokongan sepanjang upacara Konvokesyen Ke-60 dijalankan.

WhatsApp Image 2023 01 06 at 11.55.15 AM  WhatsApp Image 2023 01 06 at 11.48.25 AM 
YB Haji Ali Mohd Salleh
B.Sc. (HBP) '89
Encik Mustaqin Alpi
M.Sc. '16

Teks : Syahnaz Riza Sukor

© 2020 - Alumni Development Centre. Universiti Sains Malaysia